Bohoslužby

Hlavní bohoslužby se konají v našem kostele každou neděli od 9:30 hodin. Po bohoslužbách je každou třetí neděli v měsíci posezení při kávě a čaji v malém sále, kam jsou všichni zváni. Ke zlínskému evangelickému sboru je připojena kazatelská stanice v Otrokovicích, kde se konají bohoslužby nepravidelně (sledujte Kalendář).

Pravidelně se koná duchovní služba v domovech pro seniory. Jednou za měsíc slouží br. fr. Pivoňka při bohoslužbách v Domě pokojného stáří Naděje ve Zlíně a jednou za dva týdny se konají bohoslužby v Domově pro seniory na Burešově. Nepravidelně se konají bohoslužby i v Domově pro seniory na Lukově. Přesné časy těchto bohoslužeb najdete ve sborovém kalendáři.

01 01 01
Posaďte se, kam je libo Začínáme pozdravem z Bible Odpovídáme, chválíme Boha a vyznáváme
společným zpěvem
01 01 01
Čtení z Bible nás zve k vnímání Boží vůle
a jeho působení
Kázáním jsme všichni zváni k naslouchání
Božímu slovu – svět i naše dny můžeme
zahlédnout v jiném
A opět společně odpovídáme písní
01 01 01
Někdy bývá večeře Páně. Přináší nám smíření
a předjímá plnost Kristova pokoje pro všechny.
Proto si navzájem pokoj přejeme
Chléb a víno připomínají Ježíšovu poslední
večeři s učedníky a tajemství Kristovy oběti
pro nás. Ke stolu nás zve živý Ježíš Kristus
Vysluhují i laici.
01 01 01
Všichni přijímají chléb a pijí z jednoho kalicha
(farář až nakonec). Kruh je znamením
společenství kolem živého Ježíše Krista a
předjímkou budoucnosti.
   
01 01 01
Ať Hospodin nám žehná a chrání nás. Ať nad
námi rozjasní svou tvář a je nám milostiv.
Ať k nám obrátí svou tvář a obdaří nás svým
pokojem – s požehnáním můžeme jít do
dalších dnů.
  Při vycházení si podáváme ruku s farářem.
Nespěcháme domů. Někdy spolu ještě
hovoříme při kávě a něčem dobrém