Bohoslužby

Hlavní bohoslužby se konají v našem kostele každou neděli od 9:30 hodin. Po bohoslužbách je každou třetí neděli v měsíci posezení při kávě a čaji v malém sále, kam jsou všichni zváni. Ke zlínskému evangelickému sboru je připojena kazatelská stanice v Otrokovicích, kde se konají bohoslužby nepravidelně (sledujte Kalendář).

Pravidelně se koná duchovní služba v domovech pro seniory. Jednou za měsíc se konají bohoslužby v Domě pokojného stáří NADĚJE ve Zlíně a jednou za dva týdny se konají bohoslužby v Domově pro seniory na Burešově. Přesné časy těchto bohoslužeb najdete ve sborovém kalendáři.

Pořad bohoslužeb
Varhanní preludiumevangelický sbor zlín
Pozdrav z Bible
Společná píseň
Modlitba
Společná píseň
Čtení z Bible
Společná píseň
Kázání, modlitba
Společná píseň
Ohlášky
Přímluvná modlitba
Poslání, požehnání
Společná píseň
Varhanní postludium