Mládež

Zlínská mládež se schází pravidelně každou druhou sobotu v 17 hodin ve farní klubovně (informace v Kalendáři). Na každé setkání si připraví vždy jeden mládežník biblický program, u něhož živě diskutujeme, listujeme v Písmu a společně se modlíme. Dále si rádi zazpíváme ze Svítá a zahrajeme nějakou tu veselou deskovou hru, kterých nám za poslední půlrok výrazně přibylo, nebo zahrajeme stolní fotbálek. Jednou za čas navštívíme i seniorátní akci, jako například ples, seniorátní sjezd mládeže či sportovní den. Rádi dvakrát za rok organizujeme víkendové setkání mládeží z okolních sborů.