Přehled událostí

1563  ve Zlíně doložen první nekatolický duchovní Jan Sytinský
1593 majitel zlínského panství Jan Cedlar potvrdil řád luteránského literátského bratrstva
1606 doložena ve Zlíně modlitebna Jednoty bratrské
1613 Kryštof Cedlar vydal privilegium v němž ustanovil, že na zlínskou a želechovickou faru mají být dosazováni pouze luteránští kazatelé
1782 na základě Tolerančního patentu se na zlínském panství přihlásilo k protestantismu 73 osob z obcí Příluky, Lužkovice, Želechovice a Jaroslavice
1880 ve Zlíně se k evangelické víře při sčítání lidu přihlásil jediný člověk
1918 17. prosince na generálním sněmu evangelických církví ve Smetanově síni Obecního domu v Praze jednomyslně usneseno vytvoření Českobratrské církve evangelické
1919 28. září se ve Zlíně konaly první evangelické bohoslužby vedené zádveřickým farářem Josefem Jadrníčkem
1920 ve Zlíně se k evangelíkům hlásí 111 osob
1922 4. února se konal pohřeb Jana Mezírky
17. dubna založena kazatelská stanice ve Zlíně
1928 zakoupen domek na Hluboké ulici čp. 795 upravený na první modlitebnu
30. září se uskutečnilo slavnostní otevření bohoslužebného sálu
1930 ve Zlíně bylo evidováno 1268 evangelíků
1932 1. listopadu přichází do Zlína diakon Antonín Blažek
1934 1. září nahradil A. Blažka diakon Bohumír Koch
v listopadu předložil výboru kazatelské stanice stavební asistent Josef Zelinka své plány na stavbu evangelického kostela
1935 počátkem roku začal pracovat na projektu zlínského evangelického kostela šéfprojektant firmy Baťa Vladimír Karfík
18. března se Zlín stal filiálním sborem zádveřické Českobratrské církve evangelické
23. srpna zvolen Lubomír Moravec druhým farářem v Zádveřicích pro filiální sbor ve Zlíně
1936 1. dubna zřízen samostatný sbor Českobratrské církve evangelické ve Zlíně
27. dubna byla s firmou Baťa uzavřena kupní smlouva o prodeji pozemku na stavbu evangelického kostela ve Zlíně
5. května zvoleno první staršovstvo v čele s majitelem velkopekárny Eduardem Čermákem
19. června vydala synodní rada povolení ke stavbě kostela
4. července stavba chrámu zadána staviteli Josefu Winklerovi
15. července jmenován prvním farářem samostatného sboru Lubomír Moravec
9. října vydáno stavební povolení na evangelický kostel ve Zlíně
1937 29. března na Velikonoční pondělí se uskutečnilo slavnostní otevření nového kostela
24. května se konala slavnostní instalace faráře Lubomíra Moravce
28. května proběhla kolaudace evangelického kostela