Kontakty

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ VE ZLÍNĚ
Slovenská 3063, Zlín 760 01, zlin@evangnet.cz

IČO 46311432     DIČ CZ46311432     ID datové schránky u3ruzvj

Farář                                                                                 Kurátorka
PAVEL ŠEBESTA                                                                   JANINA ZEMANOVÁ
zadverice@evangnet.cz                                                jazemja@gmail.com
tel.: 734 523 760                                                                    tel.: 736 205 183
Kontaktujte faráře (otázky ve věcech víry, náměty na přímluvné modlitby, atd.)

Sborové facebookové stránky                                           Facebookové stránky Východomoravského seniorátu

Emailové odběry:

Číslo účtu sboru: 2100222865/2010      
Variabilní symbol pro salár: 682400, do zprávy pro příjemce uvést jméno
Variabilní symbol pro Jeronymovu jednotu: 911
Variabilní symbol pro Adopci na dálku: 911400
Variabilní symbol pro nedělní sbírku: 682400, do zprávy pro příjemce uvést "nedělní sbírka"

qr kody

 

Mapa
15
49.2239986650714
17.6762441470701
basic
49.223998665071
17.67624414707