Kontakty

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ VE ZLÍNĚ
Slovenská 3063
Zlín 760 01
ccezlin@gmail.com

Farář
PETR PIVOŇKA
petrpivonka@volny.cz
tel.: 577 210 004, 739 244 720

Kurátor
DANIEL TYMONEK
daniel.tymonek@gmail.com

Sborové facebookové stránky

Facebookové stránky Východmoravského seniorátu

Náměty na přímluvné modlitby:
Zpráva bude odeslána na emailovou adresu pana faráře.
Jestli máte zájem o odpověď, uveďte svůj email.

E-mail:

Napište hlavní město ČR:

(ochrana proti odesílání SPAMu)

Číslo účtu sboru: 2100222865/2010      IČO 46311432     DIČ CZ46311432

Variabilní symbol pro Jeronymovu jednotu: 911
Variabilní symbol pro salár: 682400, do zprávy pro příjemce uvést jméno
Variabilní symbol pro Adopci na dálku: 911400