Akce pro veřejnost

Křesťanské kulturní centrum - KKC

Patříme k 6 křesťanským církvíkkcm ve Zlíně, které společně provozují v bývalé městské knihovně v centru Zlína (dnes Zlínský klub 204) Křesťanské kulturní centrum. Funguje celoročně 5 dní v týdnu s výjimkou letních prázdnin. O programu se můžete informovat na stránkách KKC. Náš sbor je do programu KKC zapojen pořádáním přednášek zajímavých hostů, výstav, zapojením br. faráře Pivoňky do biblických setkání nazvaných Bible pro dnešního člověka (každou středu od 18:00). Předtím od 17:00 je možno přijít k rozhovoru na Kávu s farářem. Střídáme se také s dobrovolníky z jiných církví v úterky od 15:00 do 17:00 v tzv. Knihovničce na římse, kde si kolemjdoucí mohou vypůjčit nebo odnést vystavené knihy. Smyslem KKC je nabízet a zpřístupňovat v ekumenickém rozměru veřejnosti křesťanské programy a hodnoty. Zatím se v KKC setkáváme především my, křesťané ze zlínských církví a jsme si navzájem bližší díky možnosti rozhovorů na různá témata, což je velmi obohacující! Přijďte i vy. Jste srdečně zváni a těšíme se na vás.

 

Projekt Otevřené brány

Projekt Otevřené brány je aktivitou Zlínského kraje, která umožňuje návštěvníkům seznámit se s historií a zajímavostmi významných sakrálních památek ve Zlínském kraji. Projekt, který je založen na spolupráci měst, obcí, farností, evangelické církve, Arcibiskupství olomouckého a Zlínského kraje, lze označit jako tradiční, protože je několik let nedílnou součástí turistického života zlínského regionu. Otevřené brány představují sakrální památky, které mají svoji cenu v poznání historickém, duchovním i architektonickém. V našem kostele se zdarma provádí každý víkend od května do konce září. Více informací o tomto projektu najdete na těchto webových stránkách: https://otevrenebrany.cz.
Projekt Otevřené brány podporuje Zlínský kraj a město Zlín.

 

Noc kostelů

Každoročně se účastníme Noci kostelů, která koná obvykle některý květnový nebo červnový pátek. Pro návštěvníky jsou připraveny jednak prohlídky kostela, ale i další bohatý program. Více informací o tomto projektu najdete na webu: www.nockostelu.cz. Děkujeme za podporu městu Zlín.

 

Adopce na dálku 

Aktuálně podporujeme chlapce z Ugandy Joel Wasswa. Joel právě nastoupil do 2. ročníku základní školy a chce se stát učitelem.
Svůj příspěvek pro Adopci na dálku můžete zaslat na sborový účet: 2100222865/2010 pod variabilním symbolem 911400.