Kontakty

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ VE ZLÍNĚ
Slovenská 3063, Zlín 760 01, zlin@evangnet.cz

IČO 46311432     DIČ CZ46311432

Farář                                                                                 Kurátor
PAVEL ŠEBESTA                                                                   DANIEL TYMONEK
zadverice@evangnet.cz                                                 daniel.tymonek@gmail.com
tel.: 734 523 760 
Kontaktujte faráře (otázky ve věcech víry, náměty na přímluvné modlitby, atd.)

  Sborové facebookové stránky                                           Facebookové stránky Východomoravského seniorátu

  Emailové odběry:

  Číslo účtu sboru: 2100222865/2010      
  Variabilní symbol pro salár: 682400, do zprávy pro příjemce uvést jméno
  Variabilní symbol pro Jeronymovu jednotu: 911
  Variabilní symbol pro Adopci na dálku: 911400

  qr2

  Mapa
  15
  49.2239986650714
  17.6762441470701
  basic
  49.223998665071
  17.67624414707