Výstavy

V roce 2007 byl zrekonstruován vestibul (původně šatna) při spodním vchodu zlínského evangelického kostela. Tímto byl získán prostor vhodný pro realizaci výstav. První výstava se uskutečnila v roce 2007 a od roku 2008 se zde ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně pravidelně konají výstavy zejména regionálních výtvarníků, sochařů a fotografů.

Výstavy