Biblická hodina

Biblická hodina se koná ve středu od 18 hod. v klubovně na faře. Bratr farář nás seznamuje s výklady vybraného oddílu Bible a máme tak možnost ve větší hloubce i šíři vnímat bohatství těchto textů. V příjemném prostředí nové klubovny se často rozproudí zajímavý rozhovor mezi lidmi různého věku i z rozmanitého církevního i necírkevního prostředí. O letních prázdninách se biblická hodina nekoná.