Staršovstvo

Sborové shromáždění volí ze svého středu na šestileté období staršovstvo, které je správním orgánem farního sboru. Staršovstvo vybírá laického zástupce sboru – kurátora. Farář a kurátor jsou statutárními zástupci sboru. Členové staršovstva se scházejí jednou měsíčně, obvykle první pátek v měsíci ve farní klubovně v 17 hodin. Program schůze připravuje bratr farář.

Staršovstvo pomáhá br. faráři řídit sborový život:

 • zprostředkovává užší kontakt mezi členy sboru a farářem.
 • pomáhá vyřizovat sborové záležitosti při jednání s úřady města, kraje a dalšími organizacemi
 • rozhoduje o hospodaření se sborovými finančními prostředky, pečuje o budovy sboru
 • připravuje sborové akce
 • spolupracuje s dalšími složkami uvnitř sboru: křesťanská služba, nedělní škola, sdružení mládeže, pěvecký sbor

Členové staršovstva:

 1. Pavel Balusek
 2. Michaela Hrbáčková
 3. Jitka Holasová
 4. Robert Chochruň
 5. František Mück
 6. Kamila Nečasová
 7. Pavlína Pejlová
 8. Martin Růžička
 9. Jana Smiřická
 10. Zdeňka Strouhalová – místokurátorka
 11. Daniel Tymonek – kurátor
 12. Janina Zemanová

Náhradníci:

 1. Jiřina Koziolová
 2. Lucie Králová
 3. Michal Mynář
 4. Pavla Davidová
 5. Miroslav Zemanovič