Virtuální výstavy

Mimořádná opatření omezují naše sborové aktivity na minimum. Pro nás je to však výzva, jak hledat nové cesty, abychom vám zajistili živé nedělní bohoslužby, biblickou hodinu a nyní i virtuální prohlídku výstavy, která se nachází ve vestibulu našeho kostela. Díky Jiřímu Pejlovi, který díla nafotil a utřídil, si můžete výstavy nyní užívat z pohodlí a bezpečí domova. 

Vladimír Havlík:     HOLY PLAN(E)S

Jan Amos Komenský - Udělejme svět lepší: Putovní výstava k 400. výročí narození Jana Amose Komenského