Postní kalendář a Autopůst

Nechte se inspirovat Postním kalendářem, který vydala Česká křesťanská environmentální síť ve spolupráci s Poradním odborem pro otázky životního prostředí při SR ČCE.

Akce Autopůst upozorňuje na rizika plynoucí z neustále rostoucí automobilové dopravní zátěže a současně nabízí impulzy k objevení dopravních alternativ jako jsou chůze, jízda na kole, hromadnou dopravou a další. Praktické podněty a vysvětlení najdete na http://autopust.cz.

Soubor příloha