Reformace v Českých zemích

Dne 20. července byla v našem kostele slavnostní vernisáží zahájena putovní výstava Reformace v českých zemích. Na úvod pohovořil o duchovním významu reformace Petr Pivoňka a David Valůšek, který zasadil výstavu do lokálního kontextu vybranými příběhy z reformační minulosti Zlínska.

Bohužel mohla být výstava ve Zlíně prezentována pouze po dvě neděle a pak putovala zase dál.