Pavel Kosek - Cesty / USA, Francie...

Galerie ve zlínském evangelickém kostele se v měsících září a říjnu připojí k mimořádnému výstavnímu projektu, který je věnovaný celoživotnímu dílu vynikajícího zlínského fotografa Pavla Koska.

Trojice výstav bude oficiálně zpřístupněna od 1. září, ale nebude doprovázena vernisáží. V našem kostele bude tedy možné výstavu nazvanou Cesty / USA, Francie… poprvé shlédnout až v sobotu 5. září v rámci Otevřených bran.

Dne 25. září se uskuteční komentované prohlídky všech tří výstav, k nimž promluví Pavel Dias.