Radim Hanke – Cyril a Metoděj / Jan

Několik deníkových poznámek o nemožnosti dokončit sochu

Radim Hanke

 • Po přečtení zadání sochařské soutěže začínám úvahami o tom, zda je dnes vůbec možné udělat figurální sochu tak, aby nevypadávala z kontextu doby, a přitom navázala na tradici dobrých soch mých kolegů v minulosti …
 • Jít do toho?
 • Beznadějně jsem pokreslil desítky papírů ve snaze chytit nápad.
 • Osvědčila se mi co nejpřesnější vizualizace budoucí sochy v hlavě a na papíru. O to rychlejší snad bude práce v trojrozměru.
 • Snad.
 • Čím více se tématem zabývám, tím menší mám jistotu a tím větší pochybnosti přicházejí.
 • Jak zacházet s formou sochy, aby byla schopna nést zamýšlený obsah.
 • Úvahy o statice sochy, co je to pohyb v půdoryse, co je pohyb uvnitř sochy, kam soustředit těžiště výrazu?
 • Je to vše možné zvládnout v termínu daném regulemi soutěže?
 • Většina kvalitních soch vznikla opakovaným posouváním termínu odevzdání. Chápu to! Sochu, která má na daném místě trvat, není možné uspěchat.
 • Přesto, že mi pochybnosti stále oddalují moment, kdy vstanu a sochu „naložím“, nakonec tak činím.
 • Vstal jsem a začal.
 • Přichází radost z nasazení prvních hmot do prostoru, ta je ale posléze vystřídána pochybnostmi, zda sochu nechat víceméně takto živě střapatou.
 • Rozhoduji se, že ne, jako skoro vždycky.
 • Komplikuju si tím situaci, vím, že s postupným dotahováním přijde „ mrtvý bod“.
 • Přišel.
 • Buď jej překonám a práce na soše půjde dál, nebo ne a hodně se to zkomplikuje.
 • Termín se blíží. Musím si pohnout.
 • Zdá se, že v hlíně se už dál nepohnu, odliju to do sádry.
 • Po odlití, po změně materiálu z tmavého na světlý, vidím nesmysly, které jsem udělal v hlíně, navíc změněné světlo nemilosrdně ukazuje, co jsem v hlíně nevyřešil.
 • Jsem ze své sochy unaven, překoukán. Vzhledem k času, který je vymezen, nemohu na týden vypadnout a podívat se na sochu čerstvýma očima.
 • Znovu mohu pokračovat v práci, figura se vrátila ze soutěže.
 • Hus se neumístil, Cyril a Metoděj jsou třetí.
 • Asi nikdy nebudu hotov.