Jindřich Štreit, Miloš Vavrečka – Otevřeno, prosím

22. 4. 2010 – 18. 7. 2010

Dne 22. dubna 2010 se ve zlínském evangelickém kostele uskutečnila vernisáž první galerijní výstavy světoznámého fotografa Jindřicha Štreita doprovázená básněmi zádveřického evangelického faráře Miloše Vavrečky. Miloš Vavrečka vydal v loňském roce básnickou sbírku Otevřeno, prosím. Básně doprovází 25 fotografií jeho přítele Jindřicha Štreita, které nejsou jen volnou ilustrací, ale staly se také inspiračním zdrojem pro Vavrečkovy verše. Autoři koncepce výstavy David Valůšek a Marcel Sladkowski oslovili oba autory, zda by souhlasili s vytvořením výstavní instalace, která by volně a nově zpracovala obrazy a slova z jejich společné knihy. Vystaveno je 14 velkoplošných fotografií, které vytvářejí symbolický oblouk lidského života od narození po smrt. Marcel Sladkowski pak vybral texty k jednotlivým fotografiím z básní Miloše Vavrečky a vznikl tak nový celek. Divák může sledovat obrazově silné fotografie Jindřicha Štreita, k nimž promlouvají slova Miloše Vavrečky. Výstava se koná ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně a za nemalé finanční pomoci Kulturního fondu města Zlína a Regionu Zlínsko.

Název výstavy Otevřeno, prosím převzatý z názvu básnické sbírky Miloše Vavrečky je pak symbolický ještě v jedné rovině. Od 1. května 2010 se dveře evangelického kostela otevřely široké veřejnosti díky projektu Otevřené brány, který má sloužit většímu zpřístupnění významných sakrálních památek ve Zlínském kraji. Díky organizačnímu zajištění krajského úřadu Zlínského kraje a dotacím od kraje i města Zlína, je od 1. května do 30. září přístupný zlínský evangelický kostel návštěvníkům každou sobotu a neděli od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Návštěvníci budou moci využít služeb vyškolených průvodců.

David Valůšek