Pavel Falátek – Doteky světla

15. 6. 2008 – 31. 8. 2008

V neděli 15. června 2008 byla zahájena výstava fotografií Pavla Falátka Doteky světla. „Ve své fotografické tvorbě se Pavel Falátek zaměřil na jediné téma – žaluzie v okně své pracovny, které pravidelně fotografuje v různých denních a ročních obdobích a zachycuje tak téměř deníkovou formou jemné světelné a barevné proměny v reflexích na vertikálních lamelách žaluzií,“ píše Václav Malina v katalogu k nedávné plzeňské výstavě Jasná zpráva. Jiří Zahradnický v recenzi na samostatnou výstavu Pavla Falátka v Galerii Evropského domu v Plzni poznamenává: „Geometrické obrazce na žaluziích dávají pozornému divákovi dostatek prostoru k domýšlení příběhů, které se venku, za zavřeným oknem, právě dějí.“ Pavla Falátka fotografa pak charakterizuje jako „vypravěče křehkých příběhů z pomezí snu a reality.“ Jiří Pejla, kurátor zlínského evangelického sboru, který výstavu ve zlínském evangelickém kostele uvedl, ještě dodává: „Krásné obrazy jsou všude kolem nás, ale jenom někteří si jich všimnou a naštěstí pro nás je i zachytí.“

Rokycanský rodák Pavel Falátek vystudoval uherskohradišťskou uměleckoprůmyslovou školu a dlouhá léta pracoval jako výtvarník propagace podniku Domácí potřeby v Plzni. Roku 1991 založil reklamní studio zaměřené na tvorbu grafických orientačních systémů, jimiž vybavil například Západočeskou galerii v Plzni nebo okresní pobočku České spořitelny v Plzni. Také prostor zlínského evangelického kostela mu není neznámý, protože je spolu s Miroslavem Hanákem autorem výzdoby hlavního sálu.

Důležitou součástí výstavy byly básně spisovatele, překladatele a emeritního faráře Zdeňka Svobody a jeho žačky Marcely Kašparové.

David Valůšek